Användarverktyg

Webbverktyg


lador:relaybox

RelayBox

En RelayBox är ett verktyg för ickelinjär stafettskrivning på ca. 7,5 x 6,5cm. Det är också en introduktion i användandet av Wiki's.

Material

Recept

 • Hacka TL-MR3020 till en LibraryBox alt. Piratebox vilket som känns bäst.
  • se till att aktivera SSH (se instruktionerna)
  • om du använder Windows ladda ned Putty
 • Ladda ned MonkeyWiki
  • Ändra koden i t.ex. 'Anteckningar'.
   • Ange var du vill spara dina wikisidor (resp. mallar). Förslagsvis /mnt/usb/LibraryBox/wiki/text (resp. mallar).
   • EDITABLE = 1 om du vill kuna skriva i wikin.
   • (mer detaljerade instruktioner)
   • Spara filen med tilläget .py på USB-minnet
#==CONFIGURATION SECTION===========================================================================
PATH_TO_WIKI_TEXT = '/path/to/wiki/text/files/'
PATH_TO_TEMPLATES = '/path/to/wiki/template/files/'
FRONT_PAGE = 'FrontPage' #required, must be WikiName. (= name of 'top' or 'home' page)
NOFOLLOW_OUTLINKS = 1
NUMBERED_OUTLINKS = 1
REWRITE_MODE = 0
REWRITE_BASE_URL = ''
EDITABLE = 0
BACKUP_ON = 0 #use the backup feature? (backups are done by email)
SMTP_SERVER = 'localhost'
WIKI_LOGGER = 'wikilogger@your.domain' #email address from which backups are sent
WIKI_MASTER = 'wikimaster@your.domain' #email address to which backups are sent
CREDIT = 'Site powered by <a href="http://www.waywood.co.uk/MonkeyWiki/">MonkeyWiki</a>'
#==================================================================================================
 • Logga in på din Box med SSH (root@192.168.1.1)
 • Kopiera över din fil från USB-minnet till /opt/piratebox/www/cgi-bin/
cp /var/du/sparade/filen/namnetpådinfil.py /opt/piratebox/www/cgi-bin
 • när du ändå är inne på Boxen passa på att ändra filen index.html i mappen /opt/piratebox/www så att den vidarbefodrar besökaren till Wiki:n (om du vill att de ska komma direkt dit) alt. lägg till en länk på Boxens index-sida.
 vi /opt/piratebox/www/index.html

<html>
<head><title>Omdirigering...</title>
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://piratebox.lan/cgi-bin/monkeywik
</head>
<body>
<img src="/vc_counter.php" />Du skickas vidare till RelayBoxen...
</body>
</html>

FIXME

lador/relaybox.txt · Senast uppdaterad: 2016/01/19 13:25 av joehill